યૂસીસી કી મુખાલિફત ઈમાની ફરીઝા
યૂસીસી કી મુખાલિફત ઈમાની ફરીઝા

⭕આજ કા સવાલ નંબર :: ૩૩૯૧⭕

હમારે મુલ્ક મેં યૂનિફાર્મ સિવિલ કૉર્ડ લાને કી બાત હો રહી હૈ ઔર લૉ કમીશન ને દેશ કે તમામ લોગોં સે રાઇ માંગી હૈ કે યે કાનૂન હમ લાએ યા નહીં તો ઇસ બારે મેં રાય દેને કા શરઈ હુક્મ ક્યા હૈ?
ઇસકી આખરી મુદ્દત ૨૮ જુલાઈ હૈ.

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હમારા પર્સનલ લૉ કુરાન ઔર હદીસ સે સાબિત હૈ જો અલ્લાહ તઆલા ઔર ઉસકે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કા બનાયા હુવા હૈ, જો કયામત તક કે હાલાત, તબદીલી ઔર તરક્કી કો દેખ કર બનાયા ગયા હૈ, ઔર યે તમામ કાનૂન ઇન્સાન કી ફિતરત, સહીહ તબિયત કે બિલકુલ મુવાફિક હૈ, ઇસમેં મર્દ, ઓરત, બચ્ચ્ચે, બૂઢે હર એક કી રી’આયાત ઔર હુકૂક કા પૂરા ખ્યાલ રખા ગયા હૈ.

ઇસ મેં તબદીલી કરને કા ઇખ્તિયાર હમારી શરીઅત મેં કિસી કો ભી નહીં હૈ, ઔર તબ્દીલ કરના મુલ્ક કે દસ્તૂર – બંધારણ કી કલમ- આર્ટિકલ ૨૫ વગૈરા કે ભી ખિલાફ હૈ.

લિહાઝા ઇસ કાનૂન કી મુખાલિફત કરના ઈમાની ઔર મુલ્કી ફરીઝા હૈ.

ઇસ પર અપની રાય ન દેકર ખામોશ રહને મેં ગુનાહ કા મુસ્તહિક હો સકતા હૈ.

👉લિહાઝા નિચે દી ગઈ લિંક સે જિન્હોં ને અભી તક ઈમેલ નહીં ભેજા હૈ વહ ખુદ ભી ભેજે ઔર ઘર કે હર ફર્દ સે ભિજવાયે.
👇🏻📱👇🏻

Click Here

અલ્લાહ તઆલા હમેં તૌફીક અતા ફરમાયે.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.