કાફિર કહેને મેં એહતિયાત
કાફિર કહેને મેં એહતિયાત

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૧૩૧૨ ⭕

અગર કિસીકી કુફ્ર કી બાત ઝબાની યા લિખી હુઇ બાત હમ તક પહોંચે જીસમેં કુફ્ર કા મતલબ ભી નિકલતા હો તો કયા કરના ચાહિયે, ઉસકી વોહ બાત સુનતે હી ઉસકો કાફિર કહે સકતે હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અલ્લામા કાઝી સનાઉલ્લાહ પાનીપતી રહીમુલ્લાહ લિખતે હૈ કે દસ્તુર કુઝાત મેં ફતાવાએ ખુલાસા સે નકલ કિયા ગયા હૈ કે કિસી મસલે/બાત મેં ચંદ મતલબ કુફ્ર કે નિકલતે હો ઔર એક મતલબ કુફ્ર કા ના નિકલતા હો તો ફતવા કુફ્ર પર ના દેના ચાહિયે, લેકિન ફકીર/મૈં કહેતા હું કે ખુદ કો ઐસી બાત જીસમેં એક મતલબ ભી કુફ્ર કા નિકલતા હો તો બચના ચાહિયે.

📗 માલાબુદ્દા મિન્હુ સફા ૧૨૯

લિહાઝા કિસીકી કુફ્ર કી બાત સુનકર યા પળ્હકર ઉસે ફૌરન કાફિર ના કહે, બલ્કે ઉસસે ઉસકા મકસદ ઔર મતલબ કયા હૈ ઉસીકો પુછા જાયે, ફિર ફૈસલા કિયા જાયે ઔર વોહ વફાત પા ગયા હૈ તો ઉસકી કિતાબ કી ઇબારત કા જાઇઝ મતલબ નિકાલને કી કોશીશ કી જાયે, જબતક ગૈર કુફ્ર (કુફ્ર કે અલાવા) મતલબ નિકલતા હો કુફ્ર કા ફતવા નહિં લગાયા જાયેગા.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત