Cheezon Me Sood Ki Tareef

Cheezon Me Sood Ki Tareef ગુજરાતી ચીઝોં મેં સૂદ (વ્યાજ) કી તારીફ ⭕આજ કા સવાલ નં…

Interest Ke Paison Se Petrol Purane, darakht Lagane Ka Hukm

Interest Ke Paison Petrol Purane,darakht Lagane Ka Hukm ગુજરાતી ઇન્ટરેસ્ટ કે પૈસોં સે પેટ્રોલ પુરાના, દરખ્ત…

Gst Me Sood Ki Raqam Ada Karna

Gst Me Sood Ki Raqam Ada Karna ગુજરાતી GST મેં સૂદ કી રકમ અદા કરના ⭕આજ…

Staf Ko Sudharne Ke Liye Mali Jurmana Lagana

Staf Ko Sudharne Ke Liye Mali Jurmana Lagana ગુજરાતી સ્ટાફ કો સુધારને કે લિએ માલી જુર્માના…

Shart Par Gaadi (vehicle) Lena

Shart Par Gaadi (vehicle) Lena ગુજરાતી શર્ત પર ગાડી (વાહન) લેના ⭕ આજ કા સવાલ નં.…

Hundi Ya Bil Of Exchange Par Katoti Ka Hukm

Hundi Ya Bil Of Exchange Par Katoti Ka Hukm ગુજરાતી હુંડી યા બિલ ઑફ એક્સચેંજ પર…

Qist – Hafta Jaldi Ada Karne Par Raqam Me Riaayat Karna

Qist – Hafta Jaldi Ada Karne Par Raqam Me Riaayat Karna ગુજરાતી કિસ્ત -હફ્તા જલ્દી અદા…

Dain Dee Hui Muddat Se Jaldi Paise Wasoolkarne Ke Liye Kuchh Percentage Kam Kar Dena

Language Click below for languages: Hinglish ગુજરાતી हिन्दी اردو   Dain Dee Hui Muddat Se Jaldi…

Tijarati Saman Se Company Wala Gift Nikaal Kar Bechna

Hinglish اردو میں پڑھے ગુજરાતી માં પઢો हिन्दी में पढे Tijarati Saman Se Company Wala Gift…

Sode Me Tay Hue Bhaw Se Zyadah Paise Mangna

Hinglish اردو میں پڑھے ગુજરાતી માં પઢો हिन्दी में पढे Sode Me Tay Hue Bhaw Se…