જહેઝ કે નુકસાનાત
જહેઝ કે નુકસાનાત

⭕ આજ કા સવાલ નંબર- ૩૨૨૨ ⭕

હમારે બાઝ ઇલાકે મેં જહેઝ કા લૈન દૈન બહુત હૈ.
ઉસે કૈસે રોકા જાએ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કીસી ભી ચીઝ સે બચને કે લિએ ઉસકે નુકસાનાત કા પતા હોના જરૂરી હૈ  તાકે ઉસ કી બુરાઈ દિલ મેં ઉતરે ઔર ઉસ સે બચના આસાન હો જાયે, લિહાઝા જહેઝ કે નુકસાનાત કો પેશ કિયા જાતા હૈ.

૧. જહેઝ માઁગના ઝિલ્લત હૈ.

૨. જહેઝ માઁગના બેશરમી ઔર બેગૈરતી હૈ. લડકી કે માઁ-બાપ પૂરી ઝિન્દગી કે લિએ અપને જિગર કા ટુકડા લડકી, જિસ કો પાલને મેં લાખોં રૂપિયા ખર્ચ કિયા અલ્લાહ કે હુક્મ સે ફ્રી દે રહે હૈ ઔર આપ પૈસે દેના તો દૂર કી બાત બલ્કિ સામને સે માંગ રહે હો !

૩. જહેઝ ન દે સકને કી વજહ સે કરોડોં લડકિયાં બગૈર નિકાહ કે ઝિન્દગી બરબાદ કર રહી હૈ.

૪. નિકાહ ન હોને કી વજહ સે જો લડકિયાં ઝિના મેં મુબ્તલા હો રહી હૈ ઉસ કા ગુનાહ જહેઝ માઁગને વાલોં કો ભી હોગા.

૫. બહુત સો કો પતા ચલતા હૈ કે હમલ મેં લડકી હૈ તો બાઝ જગહ કાનૂન કે ખિલાફ ઉસે પૈદા હોને સે પહલે હી માર દિયા જાતા હૈ.

૬. બાઝ જગહ લડકિયોં કે બાપ જહેઝ ન દે સકને કી વજહ સે રિશ્તા નહીં હોતા હૈ તો લડકિયાં ડિપ્રેશન કા શિકાર હો જાતી હૈ વગૈરહ ઔર ભી ખરાબિયાં હૈ.

૭ જહેઝ દેને કે પૈસે નહીં હોતે હૈં તો વહ સુદી લોન લેતા હૈ ઔર સાલોં- સાલ ઉસકે હફ્તે ભર ભર કે તબાહ બરબાદ હો જાતા હૈ.

૮ જહેઝ દેને કી પૈસે ન હોને કી વજહ સે લડકી કા બાપ શહર -શહર,  ગાંવ – ગાંવ જાકર ભી માઁગતા હૈ હમારા રિશ્તેદાર જિસને ઝિન્દગી મેં કિસી કે સામને હાથ નહીં ફૈલાયે હોતે હૈં લેકિન ઇન ઇન્ટરનેશનલ ભિખારી કી વજહ સે ઉસે ભી માઁગના પડતા હૈ.

૯ અગર જહેઝ લાને મેં કુછ કમી હો ગઈ તો પૂરી ઝિન્દગી લડકી કો લડકા ઔર ઉસ કે ઘરવાલે તા’ના દેતે રહતે હૈં ઔર ઔર મિયાં બીવી કી ઇઝ્દિવાઝી ઝિન્દગી કા સુકૂન ખત્મ હો જાતા હૈ.

૧૦ જહેઝ માઁગના યા હૈસિયત સે ઝયાદા દેના ગૈરોં કા તરીકા હૈ ક્યોંકી વહ લોગ અપની બેટી ઔર બહન કો વિરાસત મેં હિસ્સા નહીં દેતે હૈં ઔર કહતે હૈં કી હમને તેરી શાદી મેં સબ કુછ દે દિયા અબ તેરા કોઈ હક નહીં હૈ, યહી મિરાસ કા હક દબાને કી આદત ઇસસે પૈદા હોતી હૈ.

૧૧ યહ ગૈર કૌમ કા તરિકા હૈ હદીસ શરીફ મેં આતા હૈ જિસને જિસ કૌમ કી મુશાબેહત ઇખ્તિયાર કી કયામત કે દિન ઉસકા હષ્ર ઉસી કે સાથ હોગા.

૧૨ જહેજ઼ કા ઇન્તિજામ ન હોને કી વજહ સે આજ તક લાખોં લડ઼કિયોં ને ખુદકુશી કર લી.

૧૩ ઈસાઈ મિશનરી ઔર હિંદૂ જમાતોં ને બગૈર જહેજ઼ કે શાદી કરાને કે બહાને હજારોં લડ઼કિયોં કો ઈસાઈ ઔર હિંદૂ બના દિયા.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન.
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.