રાત કો જાગના કબ હરામ ?
રાત કો જાગના કબ હરામ

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૩૩૩૮⭕

આજ કલ ઉમ્મત મેં રાત કો દેર સે કહીં જાકર ખાના, રાત કો દેર તક મશવરે યા બાતચીત કરના, યા કોઈ જાઇઝ ખેલ ખેલના વગૈરા જાઇઝ કામોં કી વજહ સે ફજ્ર કી નમાઝ કે લિએ આઁખ નહીં ખુલતી ઔર નમાઝ કઝા હો જાતી હૈ, ઐસી સુરત મેં રાત મેં દેર તક જાગના કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ફિકહ કા કુરાન ઔર હદીસ સે બનાયા ગયા મશહૂર કાયદા હૈ કે: હર વહ જાઇઝ કામ જો હરામ કામ તક પહુંચને કા સબબ ઔર ઝરિયા બન જાતા તો વહ જાઇઝ કામ ભી હરામ હો જાતા હૈ.

ફજર કી નમાઝ કઝા કર દેના હરામ હૈ.

લિહાઝા પૂછી હુઈ સુરત મેં યે તમામ જાઈઝ કામોં કી વજહ સે જિસ કી ફજ્ર મેં આઁખ ન ખુલતી હો ઔર નમાઝ કઝા હો જાતી હો ઉસકે હક્ મેં યે તમામ જાઇઝ કામ ભી હરામ કા સબબ હોને કી વજહ સે હરામ હો જાયેંગે.

લિહાઝા રાત કો જલ્દ સોને કી ફિક્ર કરેં ઔર રાત વાલે કામ ફજ્ર કી નમાઝ બાદ કર લે.

– ما أدى إلى الحرام حرام:
فكل وسيلة تؤدي إلى ما حرم الله تحرم، من باب سد الذريعة

📗કવાઈદ ઉલ ફિકહ

ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لايكره وإن خشي فوت الصبح؛ لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث مسلم، نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لايحل؛ لأنه يكون تفريطًا، تأمل”.

📕શામી
و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.