હઝરત મહદી (રદિ.) કે ઝૂહુર કા વક્ત ઔર જગહ
Language

Click below for languages:

 

હઝરત મહદી (રદિ.) કે ઝૂહુર કા વક્ત ઔર જગહ

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૩૩૮૩ ⭕

હઝરત મહદી કિસ વક્ત ઔર કહાં ઝાહિર હોંગે ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત મહદી (રદિ.) કી વિલાદત‍/પૈદાઇશ મદીના મુનવ્વરા મેં હોગી.
હઝરત ઉમ્મે સલમા રદીઅલ્લાહુ અન્હા સે રિવાયત હૈ કે એક ખલીફા કી મૌત કે વકત ઇખ્તિલાફ હોગા, તબ મદીના વાલો મેં સે એક શખ્સ મક્કા કી તરફ ભાગ નિકલેગા, લોગ ઉનકે પાસ આકર ઉનકો ઇમામત કે લિયે નિકાલેંગે હાલાંકી વોહ ઇસકો પસંદ ના કરતા હોગા ફિર લોગ હજરે અસ્વદ ઔર મકામે ઇબ્રાહીમ કે બીચ મેં ઉનસે બૈયત કરેંગે.

📘 અબુ દાઉદ ૨/૫૮૯

આપ બૈતુલ મુકદ્દસ (શામ – જેરૂસલેમ) કી તરફ દીન કો સર બુલંદ કરને કે લિયે હિજરત ફરમાએંગે.

હઝરત મહદી રદી. કે ઝાહિર હોને કા સાલ, દિન ઔર વકત કી તાયીન – માલુમાત હદીષો મેં નહિં દી ગઇ હૈ, લેકિન ઉનકી તશરીફ આવરી ઔર ઉસકે બાદ ઉમ્મતે મુસ્લિમા કી તરક્કી, ઇઝ્ઝત ઔર સરબુલંદી કી યકીની ખબર દી ગઇ હૈ, ઔર ઉસ વકત ઉમ્મત કે હાલાત કી ખબર હદીષ મેં દી ગઇ હૈ જિસસે અંદાજા હો સકતા હૈ કે અબ હઝરત મહદી કે ઝાહિર હોને કા ઝમાના કરીબ હૈ.

📗 ઝુહુરે મહદી કબ, કહાં ઔર કિસ તરહ..? સફા ૧૨૨

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.