CHACHA KHUSAR AUR SHOHAR KE MAMU SE PARDAH

⭕AAJ KA SAWAL No. 2590⭕

Bivi ke liye chacha khusar (sasur ke bhai) se aur shohar ke mamu (saas ke bhai) se pardah hai?

Ba’az log kahte hain ke taqwe ki roo se hai fatwe ke roo se nahi. saheeh kya hai?

🔵JAWAB🔵

حامدا و مصلیا مسلما

Chacha khusar aur shohar ka mamu mahram me se nahi, lihaza aur koi hurmat (mahram hone) ka rishta na ho to us se pardah hai.

📕MAHMOODUL FATAWA 6/28

و الله اعلم بالصواب

AURTON KE LIYE BADE LADKON KO PADHANE KA HUKM

⭕AAJ KA SAWAL No. 2591⭕

Aurat teaching kar sakti hai?

🔵JAWAB🔵

حامدا و مصلیا مسلما
Padhnewali aurten ya chhotte bachche ho to taleem de sakti hai.agar bade ladke ho to parde ke sharaait ka lihaz karte huwe fitne ka andesha na ho to gunjaish hai.
ba sharte ke taleem jaiz umoor-kamon ki honi chahiye.

📕MAHMOODUL FATAWA 8/28
و الله اعلم بالصواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *