GAIRULLAH (ALLAH KE ALAAVA)KIQASAM

SAWAL

MAA KI, BAP KI, BETEY KI, BHAI KI, RASOOLULLAH SALALLAHU ALAIHI WASALLAM KI, KAABAH KI,TERI QASAM WAGAIRAH ALLAH KE ALAWAH KI QASAM KHANE SE QASAM HO JATI HAI? TODNE SE KAFFARAH DENA PADEGA?

 

Jawab

Mazkoorah alfaazon se qasam muaqid nahin hoti hai lekin gairullah ki qasam khana bahut badaa gunaah hai is se bachna zaruri hai aur aisi qasam todne se kaffarah bhi wajib nahi hota.

[darsi bahishtee zewar safa 415 se makhooz ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *