GUSAL KE MUSTAHABBAT KYA HE ?

SAWAL


GUSAL KE MUSTAHABBAT KYA HE ?

JAWAB

1 Aaisi Jagah Nahana Ke Kisi Na Mehram Ki Nazar Na Pahuche Ya Lungi Wagairah Bandh Kar Nahana. 2 Dahni Jaanib Ko Baai Janib Se Pehle Dhona. 3 Sar Ke Dahni Hisse Ka Pehle Khilal Karna Fir Baai Hisse Ka. 4 Tamam Jism Per Pani Is Tarteeb Se Bahana Ke Pehle Sar Fir Daahne Kandhe Fir Baaye Kandhe Per. 5 Jo Chize Wuzu Me Mustahab Wo Chize Gusal Me Bhi Mustahab He Siwae Qibla Rookh Hone Aur Dua Parhne Ki Gusal Ka Bacha Huwa Paani Bhi Khare Hokar Pina Mustahab Nahi He.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *