JANAZAH JO KANDHA DETE WAQT KIYA PADHE?

AAJ KA SAWAL NO.2605

JANAZEH KO KANDH DETE WAQT KIYA KARNA CHAHIYE?
1.KOI BHI ZIKR AAHISTAH SE

2.KALMAH E SHADAT THODI AAWAZ Se

3.KHAMOSHI

AAJ KA JAWAAB NO.399

JANAZAH KE SAATH JAHRAN KALIMA TAYYAB PARHNA BIDAT HAI.

📕 [ AHSANUL FATAWA 1/338 ]📗[ FATAWA MAHMOODIYAH 2/401][ ALAMGEERI 1/104 ]

🔷JANAAZAH KE SAATH AHISTA ZIKR KI IJAAZAT HAI,,ZOR SE PARHNE KI IJAAZAT NAHI MAKROOH HAI,IS NE RIYAKARI KA BHI ANDESHA HAI
JANAZAH KE SATH DIL DIL MAI ALLAH KA ZIKR KIYA JAYE JAHRAN-ZOR SE { LOUDLY} ZIKR KARNA MAKROOH HAI,….CHALTE CHALTE TANHA TANHA ZIKR KARNE MAI HARAJ NAHI.

📘FATAWA RAHEEMIYA 6/194
SHAMEE 1/838, BAHRRURAIQ 2/192

🔶JANAZAH KO KHAMOSHI KE SAATH LE JAANE KA HUKM HAI HADEES MAI HAI KE JANAZA LE JAATE WAQT KHAMOSHI IKHTIYAAR KARNA ALLAAH KO PASANDEEDAH HAI.

📔FATAWA RAHEEMIYA 8/185

JANAZAH KE SATH CHALNE WALO KO KHAMOSH RAHNA LAAZIM HAI, AUR BULAND AAWAZ SE ZIKR KARNA YAA QURAAN KI TILAAWAT KARNA MAKROOH HAI AUR AGAR KOI SHAKHS ZIKR KARNA CHAHE TO DIL MAI ZIKR KARE.

📓 SHARHE TAHAWEE1/162

🔹FUQAHA NE JANAZAH KE SAATH ZOR SE ZIKR KARNE KO MAKROOH TAHREEMI QARAAR DIYA HAI
AL BAHRURRAAIQ MAI HAI KE JANAZAH KE SAATH CHALNE WALO KE LIYE MUNAASIB HAI TAWEEL KHAMOSHI IKHTIYAAR KARE ZIKRA, QIRAATE QURAAN WAGHAIRAH KARTE HUWE AAWAZ BULAND KARNA MAKROOH HAI AUR MAKKROOH SE MURAAD MAKROOHE TAHREEMI HAI

📚KITAABUL FATAWA 3/188
DEKHA DEKHI KALAMAH A SHAHADAT LAA ILAAH ILLALAAH ZOR SE KEHNA BANDH KARNA CHAHIYE.

🚫 ALLAH TAALA HAME APNI RAZA WAALI MAUT NASEEB FARMAYE..AUR NAAGIHAANI MAUT SE HIFAAZAT FARMAYE.
AAMEEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *