Kisi ne apna janwar gao me bheja jahan eid ki namaz nahi hoti to kab qurbani karni hogi?

Kisi ne apna janwar gao me bheja jahan eid ki namaz nahi hoti to kab qurbani karni hogi?

SAWAL

Kisi ne apna janwar gao me  bheja jahan eid ki namaz nahi hoti to kab qurbani karni hogi??

 

JAWAB

Kisi sheher ke aadmi ne apna janwar dihat me rakha ho to eid ke din subah sadiq se hi qurbani durust he

Eid ki namaz ka intizar nahi kiya jayega.. 

(Mustafad  kitabul masail 2/217,218)

M ibrahim alyani +919173964404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *