QARZA LE KAR HADIYE ME MUNAFA DENA

⭕AAJ KA SAWAL No. 2611⭕

Zaid 2 lakh rupiye Umar se udhar le raha hai aur kahta hai ke ek saal ke baad 2 lakh ki jagah 2.50 (dhai) lakh dunga,
pachas hazaar hadiye me apni khushi se dunga.
to zaid se yeh paise lena Umar ke liye jaiz hai?

🔵JAWAB🔵

حامدا و مصلیا مسلما

zaid se yeh paise lena aur dena dono sood hai lihaza jaiz nahi.

📗MAHMOODUL FATAWA 8/362

و الله اعلم بالصواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *