Khilafe qanoon hajj karna

Khilafe qanoon hajj karna

Sawal

Haj ke darkhast form me is bat ka bhi iqrara hota hai ke  5 sal ke andar haj na kiya ho.  Agar koi shakhs is muddat ke under  ja chuka hai to kiya ye shakhs dhoka denewala kehleyega?

 

Jawab

Haj azeem ibadat hai jis ke zariyea sab gunah muaaf ho jate hai jhut gunah hai aur qasam us se bhi zayada qabeeh-khatarnak aur buri hai ibadat ke liye gunah ki ijazat nahi wese bhi khilafe qanoon cheez ka karna apne aap ko khatre me dalna hai pol khul jane par maal aur izzat donon ka khatrah hai aesa khatra mol lena aqalmandon ka kaam nahi hai isliye aesa hargiz na kiya jaye.  

*masaile hajjo umrah safa 45

*ba hawala fatawa mahmoodiyah 17/199, 187 13/171

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *