Mannat-nazar kise kehte hai aur us ko pura karne ka kya hukm hai

MANNAT-NAZAR

sawal

Mannat-nazar kise kehte hai aur us ko pura karne ka kya hukm hai?

JAWAB

mannat sirf allah ke liye aur sirf ibadat hee ki maani jaati hai masalan kisi kaam ke baare me aisa kehna ke mera fulan kaam ho jaye to me do rakat namaz parhunga ya ek roza rakhunga ya itne rupiye sadqah karunga to agar woh kaam puraa ho jaye to upar ki jis ibaadat ki mannat mani ho woh pura karna wajib aur zarooree hai na pura karega to gunehgar hoga agar woh kaam pura na ho to fir woh mani hui ibaadat karna zaruri nahin.

[DARSI BAHISHTI ZEWAR (MARDON KE LIYE) SAFA 408 SE Makhooz]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *