MUNCHH ME ASAL SUNNAT KYA HAI?

MUNCHH ME ASAL SUNNAT KYA HAI?

SAWAL

 MUNCHH ME ASAL SUNNAT KYA HAI?

JAWAB

MUNCH KO ITNA KAATA JAYE KE MUNDNE QAREEB HO JAYE,

(Fatawa mahmoodiyyah ba hawala shami 2/550 kitabul jinayat)

Bahrur raaiq 3/19)

HADEES SHAREEF ME IHFU AUR JUZWA KA LAFZ AAYA HAI JIS KE MAANA MUBALAGE YANI ZAYADA BARIK KARNA AATA HAI

(Muslim Shareef 1/129 Babu Khasaile Fitrat)

HONTHO KE BAAL KO ITNA KATNA KE KINARAH NAZAR AA JAYE

(YE BHI SAHEEH HAI)AUR MUNDNE ME IKHTILAF HAI, BAZON NE BIDAT AUR BAZON NE IJAZAT LIKHI HAI NA MUNDANE ME AEHTIYAT HAI.

(Mirqat Bahishti Zewar 224)
SUNNAT YE HAI KE MUNCHHO KE BAAL KHUB BARIK KATAYE

( Fatawa Alamgiri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *